Климент Охридски - патрон на училището

За училището Училищен екип Прием и обучение Програма Галерия Контакти

Ръководство:

Директор – Имрен Исметова Хабилова

           Администрация:

Счетоводител – Ивелина Йорданова Маринова

           Преподаватели:

Игрил Христов Братованов - старши начален учител

Затие Ерсин Гавазова - начален учител

Мергюл Юсеинова Исмаилова - старши учител по български език и литература

Павлина Иванова Йорданова - старши учител по математика и информационни технологии

Преслава Христова Азаркина - прогимназиален учител по история, география и английски език