Климент Охридски - патрон на училището

За училището Училищен екип Прием и обучение Програма Галерия Контакти

  Прием и обучение

     В ОУ ”Свети Климент Охридски” – с. Сваленик  се обучават  ученици от I до VIII клас от различни социални среди, с различна степен на социализация и личностно развитие, живеещи както в населеното място, така и от съседни населени места.

       УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА:

 

 • Обучение и възпитание от високо квалифицирани педагози;
 • Едносменен режим на обучение;
 • Безплатна закуска;
 • Медицинско обслужване;
 • Безопасни условия на обучение и възпитание;
 • Ползване на училищната библиотека и др.

 

       УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП):

 НАЧАЛЕН ЕТАП:

 

 • Английски език - ЗИП І клас
 • Български език и литература ЗИП I - IV клас
 • Математика - ЗИП  I - IV клас

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

 

 • Български език и литература - ЗИП V - VІІІ клас
 • Математика - ЗИП V - VІІІ клас
 • История и цивилизация - ЗИП VII - VІІІ клас
 • География и икономика - ЗИП V - VI клас
 • Изобразително изкуство - ЗИП VI клас